Privatlektion Yoga

Holistisk Hälsas PT-Yoga innebär att man träffas enskilt eller i en mindre grupp där man tillsammans tittar på individens intention och önskemål med PT-Yogan.

Tillsammans går vi grundlig igenom dina:

 • Behov
 • Status
 • Önskemål
 • Eventuella obalanser

och vi gör en rörelseanalys utifrån dina unika rörelsemönster.

Efter det utformas ett förslag till behandlingsupplägg och ett personlig yogaprogram som du själv praktiserar på hemmaplan mellan PT-Yogaträffarna. En utvärdering görs efter ca 1-2 månaders tid beroende på önskemål, behov, förutsättningar och upplägg.

PT-YOGA kan vara en god vägledare för bland annat:

 • Ökad kroppskännedom.
 • Skapa sunda och hälsosamma vanor och rörelsemönster som främjar hälsan.
 • En livsstilsförändring.
 • Förbättrad rörelse- och kroppshälsa.
 • Stresshantering.
 • Stärka den mentala och emotionella hälsan.
 • Att initiera en egen yogapraktik.

Pris PT-Yoga: 1200 kr per timme.
Paketpris 3400 kr:
för 3 tillfällen á 1 timmar/tillfälle privatlektion yoga och ett personligt anpassat yogapass.

Boka tid redan idag!