FASCIA FLOW

Fascia har sedan länge setts som bindväv, en tunn hinna, som omsluter våra muskler i kroppen och som skiljer delar av kroppen åt. Detta är en föråldrad syn på vad vår Fascia egentligen är och dess potential. Det har visat sig att vår Fascia är ett sammanhängande system som kommunicerar med hela vår organism, det vill säga hela organismen påverkas på ett eller annat sätt av detta system. Fascia sträcker sig från ytlig struktur som hud ända ner i våra cellkärnor och utgör ett kommunikativt nätverk som står för vår strukturella konstruktion i vår kropp. 

I det vi gör, erfar och upplever påverkas vår Fascia. Allt ifrån vad vi äter till nivå av stress till vilken miljö vi befinner oss i till vilka vi umgås med etc. Fascia spelar en huvudroll i hur vår kropp reagerar och är en av dirigenterna som anpassar vår organism till stress som den utsätts för. Har stressen funnits under en längre tid kommer vår Fascia att forma och anpassa hela vår organism utifrån de rådande omständigheter.

Symtom som man då kan uppleva är bla:

  • Stelhet.
  • Värk.
  • Stagnation.
  • Inflammation.
  • Frusenhet.
  • Försämrad cirkulation.
  • Svullnad.

När vi tar hand om och vårdar vår Fascia kommer detta att ge en hel-kropps-respons, hållbara och långvariga resultat utifrån dess sammanhängande egenskaper.

FASCIA FLOW

Fascia Flow är en massage designad för att på ett så optimalt sätt stötta och hjälpa igång Fascians egna självläkande, självreglerande och självorganiserade egenskaper så att eventuella symtom kan förbättras eller kanske avhjälpas.

Genom en kombination av:

  • Ayurvedisk massage.
  • RLT-röd ljusterapi.
  • FlowVibe, en device med biosoniska vibrationer.

Stöttas kroppen på ett mjukt sätt att reglera eventuella obalanser som exempelvis stagnation, svullnad, stelhet, värk, inflammation etc. En behandling som måste upplevas!

 

Boka din tid reda idag!